Een brug tussen school en thuis

Werken met dit materiaal brengt een dynamiek op gang in het contact tussen school en ouders.

Fotomateriaal van thuis, de thuistaal, de religie, betekenisvolle voorwerpen, muziek, gewoonten zullen hun plaats krijgen in de klas, letterlijk en figuurlijk.

Mogelijkheden tot ouderbetrokkenheid en participatie zijn aangegeven bij de verwerkingssuggesties onder "stappenplan".