Historiek:

Het concept werd ontleend aan "Dit Ben Ik" , een didactisch lespakket dat ontwikkeld werd in de jaren '90 in Amsterdam met de steun van de Europese Unie. Dit materiaal had gelijkaardige bedoelingen.

"Dit Ben Ik" werd vijftien jaar met succes gebruikt in de lerarenopleiding BaKO van de Hogeschool Universiteit Brussel, maar voldeed niet helemaal. De etnische achtergrond en de thuistaal van de hoofdpersonen in de verhalen verschillen van die van de Brusselse kinderen. Bovendien was de format achterhaald, zoals het gebruik van video- en audio-cassettes.

Daarom dienden we als onderwijsteam bij het Impulsfonds voor Migrantenbeleid een dossier in om ook verhalen te maken met kinderen van allochtone afkomst in de hoofdrol, maar deze keer wel met kinderen die in de grootstedelijke context van Brussel wonen en leven.

Dit dossier werd goedgekeurd in december 2010 . De uitvoering liep van februari 2011 tot juli 2012.