Doelen van het project

In het aanvraagdossier van het project aan het Impulsfonds voor Migrantenbeleid staan de doelen als volgt omschreven:

Algemeen:

Intercultureel lesmateriaal ontwikkelen voor leerkrachten kleuter- en lager onderwijs en voor onderwijsondersteuners, gericht op de meervoudige identiteitsontwikkeling van kinderen van vier tot zeven jaar.

Concreet:

 • Intercultureel lesmateriaal ontwikkelen dat aansluit bij de concrete leefwereld van kinderen in de grootstedelijke Brusselse context
 • De interculturele competenties van leerkrachten en stagiaires in de lerarenopleiding verhogen:
  • breed observeren, open staan voor en positief aanwenden van de aanwezige diversiteit aan betekenissen, interesses, ervaringen en vaardigheden van kinderen in de alledaagse praktijk van een kleurrijke klas
  • in dialoog gaan met de verscheidenheid aan betekenissen en ervaringen van de kinderen ter bevordering van meervoudige identiteitsontwikkeling
  • interacties tussen kinderen bevorderen die bijdragen tot een positief beeld van anderen en prille vooroordelen tegengaan.
  • een activiteitenaanbod aanbieden waarin omgaan met aanwezige diversiteit en interactie centraal staat en dit specifiek voor twee doelgroepen: vier- en vijfjarigen en voor zes-en zevenjarigen. Specifieke aandacht gaat naar talensensibilisering en levensbeschouwing.
 • De klasinrichting en de materialen van Brusselse scholen verrijken met nieuw ontwikkeld educatief materiaal zoals foto's , audio-opnames, digitaal materiaal in functie van het herkennen en benoemen van aanwezige diversiteit in Brussel.
 • Ouders actief in het klasgebeuren te betrekken.