Voorbereiding en materialen

Stappenplan en verwerkingssuggesties

De verwerkingssuggesties bevatten geen concreet uitgewerkte lesactiviteiten, wel suggesties. Voel je vrij in het omgaan met deze suggesties. Er zijn tal van andere goede mogelijkheden te bedenken.

De meeste suggesties willen bijdragen tot het bespreekbaar en zichtbaar maken van de diversiteit in de eigen klassituatie. Deze doelen vinden we vooral terug in het domein van de sociale vaardigheden, wereldoriëntatie, taal en godsdienst. Je vindt ze beschreven in de rubriek "onderwijskundige doelen". Sommige suggesties hebben betrekking op andere ontwikkelingsdomeinen, zodat dit project integraal kan verwerkt worden over verschillende vakken of ontwikkelingsdomeinen heen.

De verwerkingssuggesties worden voorafgegaan door instapsuggesties. Dit zijn suggesties om de kinderen te motiveren voor wat er gaat komen.

De suggesties zijn geordend volgens een stappenplan.

  • Stap 1: je stelt de personages van het verhaal voor en werkt het thema uit: "Wie ben ik?"
  • Stap 2: je stelt de familie voor en je werkt het thema uit: "Wie is mijn familie?"
  • Stap 3: je vertelt het hele verhaal. Je geeft belevingskansen rond het hele verhaal
  • Stap 4: je kiest een of twee vertelplaten die je diepgaander verwerkt.