Het leven zoals het is...

De verhalen van Flynn, Lia, Otman, Choesang en Daniel Felipe geven een inkijk in het dagelijks leven van kinderen in de grootstad.
Deze verhalen bevatten daarom maar een klein laagje fictie. De foto's en audio-opnames zijn momentopnames van het leven zoals we die hebben gedeeld in de verschillende gezinnen. Slechts enkele foto's of audio-opnames zijn geënsceneerd in functie van het project.
Deze foto's en opnames zijn dan ook niet perfect. Sommige foto's zijn genomen door de gezinnen zelf of door een amateur. De audio-opnames gebeurden tijdens de participatie in de gezinnen en zijn dus niet in een studio opgenomen.

We kozen uitdrukkelijk voor "het leven zoals het is". Op die manier sluit dit materiaal aan bij de concrete leefwereld en doen we recht aan de gelaagdheid in de identiteitsontwikkeling van deze kinderen. In het leven van Otman bijvoorbeeld is Spiderman de held die toekijkt in de Arabische les. Choesang en Namdol worden boeddhistisch opgevoed maar tonen zich gevoelig voor de sacrale sfeer in een katholieke kerk. Daniel Felipe heeft Spaanstalige vrienden maar ook een vriendje in een Oost-Vlaamse gastfamilie.

Ook de grootstad komt in beeld: Het nemen van de tram om naar school of naar de les te gaan; de stadsfiets Villo, het leven in appartementen; het drukke verkeer; ...