Werkwijze:

We selecteerden in overleg met een stuur- en denkgroep vijf gezinnen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op basis van volgende criteria:

  • kinderen tussen 4 en 8 jaar
  • mix van jongens/meisjes
  • schoolgaand in het Nederlandstalig Basisonderwijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • afkomstig uit verschillende sociale klassen
  • diversiteit in culturele/migratie achtergrond
  • diversiteit in levensbeschouwing
  • diversiteit in gezinsvormen
  • al dan niet gemengde huwelijken
  • afkomstig uit verschillende gemeenten/wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

We participeerden aan het gewone dagelijks leven in deze gezinnen, maakten foto's (in samenwerking met Recyclart) en audio- opnames. Op basis van het foto- en audiomateriaal selecteerden we relevante thema's en verhaalscènes. Marlies Algoet (docente Nederlands aan de Hogeschool-Universiteit Brussel) schreef de verhalen op basis van de observaties , ervaringen, en de selectie van relevant foto- en audio materiaal. Dominique Temmerman en Veerle Pauly (docenten Muziek) schreven de liedjes.

Studenten BaKO gingen aan de slag met de proefversie tijdens een stage. Op basis van hun evaluaties en die van hun mentoren, stuurden we de verhalen en het fotomateriaal bij.

De verwerkingssuggesties zijn een weergave van activiteiten die werden uitgeprobeerd tijdens stages of door ervaren leerkrachten, van suggesties van collega's uit de opleiding, van opzoekwerk in het Leermiddelencentrum Brussel en de mediatheek van de Hogeschool Universiteit Brussel en van partners zoals de Foyer , Els Schellekens en het Onderwijscentrum Brussel.